Telefonisch advies, telefonisch spreekuur, uitslagen opvragen, urineonderzoek

Als u een korte vraag heeft of wilt u wat overleggen dan kunt u terecht bij de assistente. Hiervoor kunt u het beste bellen tussen 9.00 en 10.30 uur.

Wilt u iets met de huisarts bespreken op het telefonisch spreekuur, laat de assistente dan weten wat uw vraag is en hoe de huisarts u kan bereiken. De huisarts belt terug tussen 13.30 en 14.00.

Voor het bespreken of opvragen van uitslagen kunt u  de assistentes van dokter van Verseveld maandag, dinsdag en woensdag en vrijdag bellen tussen 13.00 en 14.00. Donderdag tussen 9.00-12.00 uur. Voor dokter Bijholt en dokter van der Weide maandag, woensdag , donderdag tussen 13.00-15.00 uur.  Op dinsdag tussen 11.15 en 12.00 uur. Op vrijdag tussen 13.00-14.00 uur.

 

Voor urineonderzoek dient u verse ochtendurine voor 10 uur in te leveren. Noteer uw naam en geboortedatum op het potje. U wordt door de assistente teruggebeld over de uitslag.

 

Contact gegevens

Huisarts A.J. van Verseveld
H.A Kooijkerplein 4-3
9713 GV Groningen
Tel: 050 - 313 36 11
Fax: 050 - 313 3496
 
Huisartsen mw. C. D. Bijholt en mw. H.Y. van der Weide
H.A. Kooijkerplein 4- 4
9713 GV Groningen
Tel: 050- 311 94 83
Fax: 050- 313 34 96