Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak op het spreekuur moet u 's ochtends bellen tussen 08.00 en 10.30 uur tel. 050-3133611 voor dokter van Verseveld en  050-3119483 voor dokter Bijholt en dokter van der Weide.

Bij het maken van de afspraak informeert de assistente naar de reden van uw komst. Een consult duurt 10 minuten, u kunt één klacht per consult bespreken. Denkt u meer tijd nodig te hebben, meldt dit dan aan de assistente zodat extra tijd ingepland kan worden.

 

Contact gegevens

Huisarts A.J. van Verseveld
H.A Kooijkerplein 4-3
9713 GV Groningen
Tel: 050 - 313 36 11
Fax: 050 - 313 3496
 
Huisartsen mw. C. D. Bijholt en mw. H.Y. van der Weide
H.A. Kooijkerplein 4- 4
9713 GV Groningen
Tel: 050- 311 94 83
Fax: 050- 313 34 96