Assistente en SPV-er

Bij de assistentes kunt u terecht voor o.a. oren uitspuiten, wratten aanstippen, bloeddruk meten, injecties, CVRM, hechtingen verwijderen en wondbehandeling. Ook uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek worden door haar gedaan. Als de assistente bezig is met haar spreekuur staat het antwoordapparaat aan.

Ook voor bovenstaande spreekuren moet u tussen 08.00-10.30 bellen voor het maken van een afspraak.

Spreekuur Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

De SPV-er heeft spreekuur op elke donderdag en vrijdag om de week. Een eerste afspraak wordt op de praktijk gemaakt, na overleg met de huisarts. De vervolgafspraken worden in overleg met de SPV-er gepland.

U kunt bij de SPV-er terecht voor advies en ondersteuning bij psychische problemen.

 

 

Contact gegevens

Huisarts A.J. van Verseveld
H.A Kooijkerplein 4-3
9713 GV Groningen
Tel: 050 - 313 36 11
Fax: 050 - 313 3496
 
Huisartsen mw. C. D. Bijholt en mw. H.Y. van der Weide
H.A. Kooijkerplein 4- 4
9713 GV Groningen
Tel: 050- 311 94 83
Fax: 050- 313 34 96